Jesteśmy firmą produkcyjną nieustannie działającą
od 1989 r. w szeroko postrzeganej branży produkcji
poligraficzno reklamowej. Mamy za sobą wiele do-
świadczeń i bardzo szeroki asortyment produktów,
które konstruujemy i tworzymy od podstaw. Współ-
pracujemy przede wszystkim z agencjami reklamo-
wymi budując zaufanie w tworzeniu konkretnych pro-
duktów, rozwiązywaniu trudnych i złożonych tema-
tów przez co nasza oferta jest bardzo szeroka i zró-
żnicowana. Wieloletnie praktyka w świadczeniu inno-
wacyjnych usług pozwala na stworzenie wielu produ-
któw, nie ograniczając w żaden sposób technologicz-
nych przestrzeni, które są dla nas wyzwaniem do
osiągnięcia sukcesu.